Uvjeti prodaje

Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima

Prodavatelj

Prodaju putem ove Internet trgovine te isporuku proizvoda kupcu vrši tvrtka:

Kodak Centar d.o.o.

Maksimirska cesta 112a

10000 Zagreb

Hrvatska

MBS: 080123461

Porezni broj: HR56307720607

Adresa elektroničke pošte: info@anigota.hr

Info telefon: +385 (0)1 5393975

Član uprave društva: A. Krepelnik

OIB: 47620481744

 

Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 8:00 do 16:00.

Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

 

Kupac

Kupac robe posjetitelj je Internetske trgovine koji barem jedan odabrani proizvod ubaci u košaricu, plati ga kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu Prodavatelju ili pošalje narudžbu i odabrani proizvod plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

 

Opći uvjeti

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, u odnosu na uvjete i način narudžbe proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu.

 • Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom Prodavateljevog evidentiranja uplate iznosa navedenog u ponudi.
 • Kupnju proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
 • Korištenjem Internetske trgovine smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Opće uvjete.
 • Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 • Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina.
 • Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
 • Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.
 • Rok za uplatu iznosa navedenog na narudžbi je 7 dana, ukoliko nije navedeno plaćanje po pouzeću. Ukoliko u navedenom roku od 7 dana iznos nije uplaćen ili se Prodavatelj i Kupac nisu dogovorili drugačije, narudžba se briše iz sustava te postaje nevažećom.
 • Predmetna Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakav sadržaj koji ugrožava, ili na bilo koji način krši prava drugih, bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u pristojnoj i odmjerenoj komunikaciji, ili koji potiče na protupravne i protuzakonite aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji u sebi sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga objavljenih bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Kodak Centar d.o.o.. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne ili nekomercijalne, vjerske ili političke promidžbe.
 • Ova Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, zaštićenim znakom ili žigom, dizajnom te druge podatke koji su pokriveni drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video uratke, grafičke sadržaje, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica anigota.com, sukladno s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, brisati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu, objavi ili prodaji, stvarati i, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite privatne uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Kodak Centar d.o.o. i nositelja autorskog prava.
 • Krajnjem korisniku na ovoj Internetskoj stranici nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, ili na drugi način učiniti dostupnima sadržaje koji podliježu autorskim pravima, zaštićenom znaku ili žigu i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Kodak Centar d.o.o. nema nikakvu obvezu upoznavati ili izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki sadržaj podložan nečijem autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedini isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom zaštićenog znaka ili žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem sadržaja na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim sadržajima i da daje izričito vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog sadržaja (djelomično ili u cijelosti) tvrtki Kodak Centar d.o.o.. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu upotrebu i privatno korištenje. Ovime Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Kodak Centar d.o.o. za mijenjanje, kopiranje, objavu i distribuciju bilo kojih sadržaja koje je Krajnji korisnik učinio dostupnim na Internetskoj stranici anigota.com.
 • Krajnji korisnik izričito potvrđuje svoju suglasnost da korištenje Internetske stranice anigota.com spada isključivo u odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Kodak Centar d.o.o. ne jamči (I) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove Internetske stranice ili (II) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove Internetske stranice. Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se i na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Kodak Centar d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
 • Tvrtka Kodak Centar d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.
 • Tvrtka Kodak Centar d.o.o. nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji Krajnji korisnik, korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Kodak Centar d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagodbe, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.
 • Krajnji korisnik potvrđuje da su sve rasprave, diskusije, ocjene, komentari i privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Kodak Centar d.o.o. mogu nadzirati komunikaciju Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i izričitog dopuštenja.
 • Krajnji korisnik se slaže da će osobno obeštetiti, te neće smatrati odgovornim tvrtku Kodak Centar d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koje mogu nastati korištenjem ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.
 • Tvrtka Kodak Centar d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Kodak Centar d.o.o. zadržava pravo na trenutno ukidanje bilo koje zaporke ili korisničkog računa Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka Kodak Centar d.o.o., a koje prema svojoj vlastitoj procjeni smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.
 • Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili elektronskom porukom, a tvrtka Kodak Centar d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili elektronskom porukom u zakonskom roku.
 • Kodak Centar je registrirani žig tvrtke Kodak Centar d.o.o. te su stoga sva prava u vezi sa ovim žigom time izričito pridržana, a anigota.hr trgovački je znak maloprodajne ponude poduzeća KOdak Centar d.o.o..
 • anigota.hr je registrirana domena tvrtke Kodak Centar d.o.o.
 • Tvrtka Kodak Centar d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Kodak Centar d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
 • Tvrtka Kodak Centar d.o.o. nije odgovorna za ispravnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na anigota.hr Internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Kodak Centar d.o.o.. Tvrtka Kodak Centar d.o.o. neće biti odgovorna niti pod kojim uvjetima za bilo koji gubitak ili štetu nastalu ukoliko se je Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem anigota.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost za ocjenu ispravnosti informacija, ukupnost sadržaja ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem anigota.com Internet stranice.

 

Uvjeti kupovine na Internetskim stranicama Prodavatelja

 • Internetska kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na predviđenom mjestu koje postoji na Internet stranicama Prodavatelja. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni traženi podaci) na elektronsku poštu Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i elektronske pošte. Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici i uz svaki prikazani proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni.
 • Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na poveznicu „Stavi u košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je u međuvremenu prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj nabavi).
 • U „košarici“ nalaze se svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom (s uključenim PDV-om).

 

Cijene

Sve cijene su izražene u Kunama (Kn) i uključuju PDV. Pridržavamo pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije (u slučaju akcija i posebnih popusta). Cijene važe u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno trajanje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja pod gore navedenim načinima plaćanja i pod gore navedenim uvjetima. Navedene cijene važe samo za kupnju u Internetskoj trgovini.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Kodak-Centar d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Unatoč izuzetnim naporima da osiguramo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da podatak o cijeni nije točan. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ponuditelj će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje i istovremeno će kupcu ponuditi rješenje prihvatljivo za obje strane.

 

Valjanost akcijske ili promotivne ponude

Rokovi trajanja akcije ili promotivne prodaje, koji se međusobno mogu razlikovati, navedeni su uz akcijsku ili promotivnu ponudu.

Ti proizvodi biti će dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine.

 

Pravo odustajanja od kupovine, vraćanje robe

Kupac ima pravo u 14 dana od dobave robe Prodavatelja pismeno obavijesti o odustajanju od kupnje i to na adresu elektronske pošteorders@anigota.hr. Kupac mora zatim robu vratiti Prodavatelju u roku od 15 dana od pisane obavijesti pri čemu sam pokriva sve neposredne troškove vraćanja.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat *rukovanja kupljenim proizvodom.

 

*Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda!

 

Ugovor možete jednostrano raskinuti putem nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju (e-mail, telefax, pismo i slično).

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u donje informacije o smanjenju vrijednosti kupljene robe. Kodak Centar d.o.o. i anigota.hr  utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

 

 1. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda, svi proizvodi:

Neoštećena ambalaža: 0% Oštećena ambalaža: 20% Bez ambalaže: 40% Iznimka – memorijski proizvodi: oštećena ambalaža ili bez ambalaže:  90%

 

 1. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

Originalno zapakirani proizvod: 0% Nekorišteni proizvod, samo isprobana njegova funkcionalnost:  Fotoaparati, video kamere, objektivi: 5% Pisači: 50% Tronošci (stativi), fotografska oprema razne vrste, filteri  islično: 20%

Bljeskalice, studijske bljeskalice: 30% Baterije, punjači, reflektori, žarulje i slično: 20% Potrošni materijal, toneri, fotografski filmovi i fotografski papir, softver: nema povrata

 

Korišteni proizvod:

Svi proizvodi: Ovisno o procjeni korištenja, upotrebljenosti i/ili štete od ovlašetenog servisa ili uvoznika/distributera

 

Povrat robe dužni ste izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kodak Centar d.o.o. (anigota.hr)  u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata primit ćete u roku od 10 dana putem e-maila. Povrat novčanih sredstava bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača dužni ste sami snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da naručite robu i odbijete ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Kodak Centar d.o.o. (anigota.hr) ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

 

Ostali razlozi povrata robe:

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži. Uz njih mora biti priložena kopija računa. Troškove vraćanja robe pokriva kupac. Ako je moguće, Prodavatelj odmah vraća cijeli iznos kupnje (iznos kupnje s troškovima dostave), a najkasnije u roku 30 dana od povrata uređaja Prodavatelju.

Kupac mora robu vratiti na adresu:

 

Kodak-Centar d.o.o. N/R Povrat Anigota.hr Maksimirska cesta 112a 10000 Zagreb Hrvatska

 

Jamstvo

Svi proizvodi u prodaji u Internetskoj trgovini imaju jamstvo uvoznika odnosno proizvođača te osigurani servis i rezervne dijelove. Za korištenje jamstva i servisnog održavanja možete se obratiti najbližem ovlaštenom servisu ili nas kontaktirajte na e-mail adresuservice@anigota.hr za informaciju o servisnom mjestu kupljenog proizvoda. Pri korištenju jamstva vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu koji je priložen uz svaki kupljeni proizvod ili je naveden na pakiranju tog proizvoda. Jamstvo u pravilu ne vrijedi za: potrošni materijal, baterije, itd. Jamstvo se ostvaruje uz predočenje kopije računa i jamstvenim listom. Svi tvornički kvarovi i nedostaci, koji bi mogli nastati u jamstvenom roku, u servisu će biti popravljeni besplatno.

Jamstvo prestaje vrijediti u sljedećim slučajevima:

 • nepridržavanje uputa za uporabu
 • popravak koji je obavila neovlaštena osoba
 • ugradnja neoriginalnih sastavnih dijelova proizvoda
 • nemarno postupanje s proizvodom
 • oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca krivnjom kupca odnosno treće osobe

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi s jamstvom i ovlaštenim servisima, možete se obratiti na broj +385 (0)1 5393975 ili na e-mail: service@anigota.hr.

 

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaciprosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu  karticu.  Naša  trgovina  nikada  ne  dolazi  u  kontakt  s cjelovitim  podacima  o  Vašoj  platnoj  kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

 

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci   dodatno   su   zaštićeni  šifriranjem,   korištenjem   kriptografskog   uređaja   certificiranog   prema FIPS 140–2 Level 3  standardu.  CorvusPay  zadovoljava  sve zahtjeve  vezane  uz sigurnost  on-line  plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCIDSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uzvaljanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

 

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje sunamijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima.Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

 

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost  CorvusPay  sustava.     Uz to  održavanjem  stroge  kontrole  pristupa,  redovitim  praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže teplanskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnihpodataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

 

Pravo na privatnost

Prodavatelj se obvezuje trajno čuvati sve osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Svi podaci, pribavljeni preko Internetske trgovine, biti će upotrijebljeni isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, računa i druge potrebne komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Detaljnije pročitajte u našoj Izjavi o privatnosti.

 

Komunikacija

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe se obavlja putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavač šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Prodavatelj će bezuvjetno poštovati želju korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

 

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavatelj se svim svojim snagama trudi osigurati skladnost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme uskladiti podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju će Prodavatelj Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opozivanje narudžbe ili zamjenu naručenog artikla.

Sve fotografije artikala su simbolične i ne odražavaju svojstva proizvoda.

 

Pritužbe i sporovi

Ovi Opći uvjeti su u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. Pritužbe i reklamacije kupci mogu poslati elektronskom poštom ili poštom na adresu Prodavatelja navedenu na računu ili potvrdi (e-mail).

Prodavatelj mora u roku od pet radnih dana potvrditi da je pritužbu primio, poručiti Kupcu koliko će ju dugo obrađivati i cijelo ga vrijeme obavještavati o tijeku postupka. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno.

U slučaju sporova, nadležan je trgovački sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja

 

Izjava o prikupljanju i zaštiti osobnih podataka

Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako anigota.hr koristi te štiti sve informacije koje dajete anigoti.hr kada koristite ovu web stranicu. anigota.hr Internet shop garantira zaštitu vaše privatnosti.

Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti. anigota.hr Internet shop može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.

 

Što mi sakupljamo:

Možemo sakupljati sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • kontakt informacije, uključujući e-mail adresu
 • demografske podatke, podatke o sklonostima i interesima te ostale nama relevantne podatke
 • druge podatke relevantne za istraživanje tržišta, kupaca i/ili ponude

 

Što radimo s informacijama koje sakupljamo:

Sakupljamo i analiziramo ove informacije kako bi što bolje razumjeli vaše potrebe te vam pružili bolju uslugu, a iz sljedećih razloga:

 • internih vođenja evidencija
 • kako bi poboljšali svoje proizvode i usluge
 • kako bi vam povremeno, putem e-maila, slali promotivne e-mailove o novim proizvodima, posebnim ponudama ili neke druge informacije za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive
 • povremeno možemo koristiti vaše podatke kako bi vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta

Možda ćemo vas kontaktirati e-mailom, telefonom, faxom ili poštom. Koristimo vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama.

 

Sigurnost

Vodimo računa o tome da su vaši podaci sigurni. Kako bi spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje vaših podataka, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo putem cookie-a.

 

Što je cookie?

Cookie je informacija spremljena na vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Cookies obično spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani pregled proizvoda, sortiranje i slično. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag cookies koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

Ove informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja cookies vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti vaše postavke internet preglednika, da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje cookies odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene cookies automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

 

Kako mi koristimo cookies?

Cookie je mala datoteka koja vas traži dopuštenje da se smjesti na vaš tvrdi disk. Jednom kada ga prihvatite, datoteka se smješta na vaš tvrdi disk te pomaže analizirati web promet ili vas obavještava o posjetima određenim web stranicama. Cookies omogućuju web aplikacijama da odgovoraju na vaše individualne potrebe. Web aplikacija može prilagoditi svoje djelovanje vašim potrebama i željama tako da prikuplja i pamti podatke o vašim interesima i željama.

Mi koristimo traffic cookies kako bi definirali stranice koje koristite i posjećujete. To nam pomaže analizirati podatke o vašim navikama koje koristimo kako bi poboljšali našu web stranicu i kako bi je prilagodili potrebama korisnika. Mi koristimo ove podatke za statističke analize, a zatim se podaci uklanjaju iz sustava.

Cookies nam pomažu pružiti bolju web stranicu, omogućuju nam pratiti koje stranice su vam korisne, a koje ne. Cookies nam, ni na koji način, ne daju pristup vašem računalu ili bilo kakve informacije o vama, osim podataka koje ste odabrali podijeliti s nama. Možete prihvatiti ili odbiti cookies. Većina web preglednika automatski prihvaća cookies, ali uobičajeno je da možete podesiti web preglednik da odbije cookies koje želite odbiti. To vas može spriječiti da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite mogućnosti web stranica.

 

Linkovi na druge web stranice

Naša web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Međutim, nakon što ste koristili ove linkove da napustite našu stranicu, trebali biste imati na umu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web stranicama. Dakle, ne možemo biti odgovorni za zaštitu vaše privatnosti na tim drugim web stranicama te informacije koje ste dali prilikom posjete tim web stranicama nisu regulirane ovom Izjavom o privatnosti. Trebali biste biti oprezni i pogledati Izjave o zaštiti privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.

 

Kontroliranje vaših osobnih podataka

Možete ograničiti prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka na sljedeće načine:

Ako ste prethodno pristali da vaše osobne podatke koristimo za izravne marketinške svrhe, možete se predomisliti u svakom trenutku te nam to priopćiti pismenim putem na Kodak Centar d.o.o., Maksimirska cesta 112a, 10000 Zagreb ili nam pošaljite e-mail na info@anigota.hr

Kodak Centar d.o.o. (anigota.hr Internet shop) neće prodavati, distribuirati ili iznajmljivati vaše osobne podatke trećim stranama, osim ukoliko imamo vašu dozvolu ili smo po zakonu dužni to učiniti. Možemo koristiti vaše osobne podatke kako bi vam slali promotivne informacije o trećim osobama za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive, ukoliko nam naznačite da to želite.

 

Popis cookie-a koje prikupljamo

Popis u nastavku navodi cookies koje prikupljamo i koje podatke pohranjujemo.

CART – poveznica na vašu košaricu CATEGORY_INFO – sprema informacije o kategoriji stranice, te omogućuje brži prikaz stranice COMPARE – stavke koje imate na popisu usporedbe proizvoda CURRENCY – vaša preferirana valuta CUSTOMER – vaša interna oznaka na Mondu CUSTOMER_AUTH – indikator da ste trenutno ulogirani na anigota.hr CUSTOMER_INFO – interna oznaka grupe potrošača kojoj pripadate CUSTOMER_SEGMENT_IDS – interna oznaka segmenta grupe potrošača EXTERNAL_NO_CACHE – status da li je uključeno spremanje podataka u predmemoriju internet poslužitelja FRONTEND – interna oznaka vaše trenutne posjete na Mondu GUEST-VIEW – dozvoljava kupcima/gostima da urede narudžbu i košaricu LAST_CATEGORY – zadnja kategorija koju ste posjetili LAST_PRODUCT – zadnji proizvod koji ste gledali NEWMESSAGE – indikator da ste primili novu poruku od Monda NO_CACHE – indikator da li je dozvoljena upotreba predmemorije poslužitelja PERSISTENT_SHOPPING_CART – pamti vašu zadnju košaricu kako ju ne bi morali ponovno puniti POLL – interna oznaka za sudjelovanje u anketama POLLN – informacija koju ste odabrali u anketi RECENTLYCOMPARED – proizvodi koje ste uspoređivali STF – proizvodi koje ste poslali prijateljima STORE – odabir trgovine i jezika ukoliko takva opcija postoji USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE – oznaka da li ste odobrili korištenje cookies VIEWED_PRODUCT_IDS – oznake proizvoda koje ste zadnje gledali WISHLIST – lista proizvoda koje ste dodali na listu želja WISHLIST_CNT – broj proizvoda na vašoj listi želja

 

Cookies treće strane

Uz cookies koje mi prikupljamo postoji par vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane cookies. Ovi cookies nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

 • cookies društvenih mreža

Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa sa društvene mreže Facebook. Također dijeljenje članaka na društevnim mrežama postavlja korisniku cookies.

 • cookies za mjerenje posjećenosti

anigota.hr Internet shop koristi Google analytics za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema cookie-e, možete to zabraniti na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Dodatne informacija oko isključivanja cookies

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja cookies za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

 

http://www.allaboutcookies.org/ http://www.youronlinechoices.eu/

 

U slučaju nejasnoća ili vam je potrebno više informacija o ovoj temi, slobodno nas kontaktirajte na 01/5393975 ili na email info@anigota.hr