Reklamacija i prigovori

Pravo odustajanja od kupovine, vraćanje robe

Kupac ima pravo u 7 dana od dobave robe Prodavatelja pismeno obavijesti o odustajanju od kupnje i to na adresu elektronske pošte orders@anigota.hr. Kupac mora zatim robu vratiti Prodavatelju u roku od 15 dana od pisane obavijesti pri čemu sam pokriva sve neposredne troškove vraćanja.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.
Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži. Uz njih mora biti priložena kopija računa. Troškove vraćanja robe pokriva kupac. Ako je moguće, Prodavatelj odmah vraća cijeli iznos kupnje (iznos kupnje s troškovima dostave), a najkasnije u roku 30 dana od povrata uređaja Prodavatelju.

Kupac mora robu vratiti na adresu:

Kodak-Centar d.o.o.
N/R Povrat Anigota.hr
Maksimirska cesta 112a
10000 Zagreb
Hrvatska

Jamstvo

Svi proizvodi u prodaji u Internetskoj trgovini imaju jamstvo uvoznika odnosno proizvođača te osigurani servis i rezervne dijelove. Za korištenje jamstva i servisnog održavanja možete se obratiti najbližem ovlaštenom servisu ili nas kontaktirajte na e-mail adresu service@anigota.hr za informaciju o servisnom mjestu kupljenog proizvoda. Pri korištenju jamstva vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu koji je priložen uz svaki kupljeni proizvod ili je naveden na pakiranju tog proizvoda. Jamstvo u pravilu ne vrijedi za: potrošni materijal, baterije, itd. Jamstvo se ostvaruje uz predočenje kopije računa i jamstvenim listom. Svi tvornički kvarovi i nedostaci, koji bi mogli nastati u jamstvenom roku, u servisu će biti popravljeni besplatno.

Jamstvo prestaje vrijediti u sljedećim slučajevima:

  • nepridržavanje uputa za uporabu
  • popravak koji je obavila neovlaštena osoba
  • ugradnja neoriginalnih sastavnih dijelova proizvoda
  • nemarno postupanje s proizvodom
  • oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca krivnjom kupca odnosno treće osobe

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi s jamstvom i ovlaštenim servisima, možete se obratiti na broj +385 (0)1 5393975 ili na e-mail: service@anigota.hr.

Prigovori

Sve prigovore u svezi kupovine, iznesenih informacija, komunikacije i rada djelatnika možete uputiti pismenim putem na sljedeću adresu:

Kodak Centar d.o.o.
Maksimirska cesta 112a
10000 Zagreb
za: Pritužbe/pohvale

ili e-mail porukom na adresu: kodak-centar@kodak-centar.hr