Top-Banner

 

Promotivna ponuda i organizator

 1. Organizator je Canon CEE GmbH, registriran u Oberlaaer Strasse 233, 1100 Beč, (u nastavku teksta spomenut kao “Canon”).

2. Za odabrane Canon proizvode (“Proizvodi iz promotivne ponude”), detaljno navedene dolje, ova Promotivna ponuda fotoaparata nudi jednogodišnje članstvo u planu Adobe Creative Cloud za fotografiju i besplatan pristup online tečaju »Osnove portretne fotografije (Standardni dodatak) kupnjom jednog od proizvoda iz promotivne ponude fotoaparata. Jednogodišnje članstvo u planu Adobe Creative Cloud za fotografiju i besplatan pristup online tečaju fotografije dolazi u kombinaciji s proizvodima iz promotivne ponude bez dodatnih troškova.

Članstvo u Adobe planu Creative Cloud za fotografiju ovisno je o vašem stvaranju korisničkog profila pri Adobeu te prihvaćanju Općih uvjeta i odredbi koje se odnose na Adobe članstvo. Opći uvjeti i odredbe odnose se na ugovor koji sadržava uvjete prema kojima se članstvo pri Adobeu koristi.

Bestplatan pristup online tečaju fotografije »Osnove portretne fotografije« (Standardni dodatak) ovisi  o vašem stvaranju korisničkog profila pri Fotoshkola.net te prihvaćanju Općih uvjeta i odredbi koje se odnose na Fotoshkola.net članstvo. Opći uvjeti i odredbe odnose se na ugovor koji sadržava uvjete prema kojima se članstvo pri Fotoshkola.net koristi.

Adobe, Adobe logo, Creative cloud, Photoshop i Lightroom registrirani su zaštitni znakovi ili su zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

 

Razdoblje promotivne ponude

 3. Proizvodi iz promotivne ponude moraju biti kupljeni na geografskom području za koje vrijedi promotivna ponuda (definirani dolje), u razdoblju od travnja 2017. do 10. svibnja 2017. Vrijeme kupnje navedenih proizvoda mora biti potvrđeno s važećom potvrdom o kupnji. Da biste mogli sudjelovati u promotivnoj ponudi, morate predati zahtjev na stranici https://canon-cee-bol.sales-promotions.com/  do 25. svibnja 2017.

Da biste registrirali vaš proizvod i predali svoj zahtjev za jednogodišnje članstvo u planu Adobe  Creative Cloud za fotografiju i besplatan pristup online tečaju  »Osnove portretne fotografije« (Standardni dodatak), molimo slijedite postupak potraživanja u skladu s uputama navedenim dolje.

 

Geografsko područje za koje vrijedi promotivna ponuda

 4. Proizvodi iz promotivne ponude moraju biti kupljeni unutar jednog od navedenih geografskih područja za koje vrijedi promotivna ponuda: Azerbajdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Grčka, Gruzija, Hrvatska, Kaliningrad, Kazahstan, Malta, Moldavija, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Ukrajina, Uzbekistan.

 

Proizvodi iz promotivne ponude

 5. Odabrani Canon proizvodi za koje vrijedi promotivna ponuda fotoaparata (“Promotivni proizvodi)” su sljedeći:

 

Grupa proizvoda

Ime proizvoda

DSLR

EOS 77D

EOS 800D

Kompaktni sistemski fotoaparati

EOS M6

 

6. Promotivni proizvodi moraju biti novi i originalni Canon proizvodi te moraju biti isporučeni i distributerima i prodavačima Canon grupe, lociranim na geografskom području za koje vrijedi promotivna ponuda:

Azerbajdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Grčka, Gruzija, Hrvatska, Kaliningrad, Kazahstan, Malta, Moldavija, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Ukrajina, Uzbekistan.

 

Molimo, provjerite kod vašeg distributera/prodavača, da je to slučaj, kako bi se izbjeglo razočaranje

 7. Promotivni proizvodi moraju biti novi i originalni Canon proizvodi. Proizvodi kupljeni kao rabljeni, prerađeni proizvodi, odnosno proizvodi koji su krivotvoreni ili krše prava intelektualnog vlasništva Canon grupe tvrtki, na bilo koji način (uključujući, ali ne ograničavajući se na paralelne ili “sive” proizvode, neće biti kvalificirani za ovu promociju.  

8. Ova ponuda ne može se kombinirati s bilo kojom drugom ponudom.

9. Ova ponuda vrijedi samo za krajnje korisnike. Tvrtke ili pojedinci koji kupuju velike količine proizvoda (što se odnosi na više od 4 promotivne proizvode u promotivnom razdoblju), neće imati pravo za zahtjev, odnosno nemaju pravo na ovu Promotivnu ponudu.

Distributeri i prodavači, isključeni su iz promocije i nemaju pravo na potraživanje u ime svojih kupaca.

10. Za sve podnositelje zahtjeva smatra se da su prihvatili navedene Obaveze, uvjete i odredbe.

 

Kako registrirati svoj proizvod i podnijeti zahtjev za promotivnu ponudu

 11. Svi podnositelji zahtjeva moraju biti 18 godina stari ili stariji. Podnošenjem zahtjeva pod ovom promotivnom ponudom i registriranjem proizvoda, pristajete na obaveze navedenih uvjeta i odredbi. Ukoliko niste stari 18 godina i/ili ne želite biti vezni navedenim uvjetima promotivne ponude, molimo da ne podnosite zahtjev.

12. Za podnošenje zahtjeva za promotivni kod za jednogodišnje članstvo u planu Adobe Creative Cloud za fotografiju i za online tečaj Fotoshkola.net »Osnove portretne fotografije (Standardni dodatak), ispravno ispunite i predajte online obrazac zahtjeva, čime ćete registrirati svoj proizvod (uključujući navođenje važećeg serijskog broja/brojeva proizvoda*) na https://canon-cee-bol.sales-promotions.com/.

Zahtjevi će biti prihvaćeni do i uključujući 25. svibnja 2017. Zahtjevi primljeni nakon 25. svibnja 2017 neće biti prihvaćeni od strane Canona.

Za sve zahtjeve biti će potrebno prenijeti serijski broj fotoaparata, te ime prodavača gdje je bila obavljena kupnja promotivnih proizvoda. Canon može zatražiti dodatnu potvrdu o kupnji (npr. kopiju računa ili online narudžbe i potvrde plaćanja ili garancije).

Canon neće obraditi ni jedan zahtjev, zaprimljen nakon važećeg razdoblja ili datum zatvaranja, ili koji su, prema navedenim uvjetima definirani kao nepotpuni ili nečitki. Canon neće biti odgovoran za zakašnjele ili neisporučene zahtjeve.

* Za pomoć gdje potražiti serijski broj vašeg proizvoda, molimo kliknite ovdje.

13. Kao potvrdu zahtjeva, Podnositelj zahtjeva će putem e-pošte primiti potvrdu primitka zahtjeva s informacijom da je zahtjev prihvaćen. Ukoliko ne primite takvu potvrdu putem e-pošte unutar 8 radnih dana od podnošenja zahtjeva, ili nemate pristup računalu, molimo, kontaktirajte nas na info@canon.hr.

14. Canon zadržava pravo poništenja bilo kojeg nepotpunog, netočnog ili nedokazivog zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva sami su isključivo odgovorni za plaćanje poreza koji su dužni platiti po zakonu i Canon neće biti odgovoran prema podnositeljima zahtjeva ili bilo kojoj drugoj osobi za štetu, gubitke ili troškove nastale podnositelju zahtjeva ili bilo kojoj trećoj strani, zbog nedostatka ili odlaganja takvih plaćanja poreza.

 

Odricanje od odgovornosti

15. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Canon neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili ozljedu bilo koje prirode, bilo kojeg razloga, koje bi pretrpio bilo koji sudionik u ovoj promociji. Međutim, ništa od ovih pravila nema učinak isključivanja ili ograničavanja Canonove odgovornosti za osobne ozljede ili smrt uzrokovane dokazanim nemarom Canonovih zaposlenika ili agenata.

16. Canon zadržava pravo provođenja revizije bilo kojih zahtjeva, kako bi se osigurala sukladnost s ovim uvjetima te da zatraži dodatne informacije i popratnu dokumentaciju. Canon zadržava pravo isključiti zahtjeve i/ili podnositelje zahtjeva, ako posumnja da je promotivna akcija na bilo koji način zlouporabljena. Canonove odluke u vezi s promotivnom ponudom su konačne te korespondencija neće biti unijeta u njih.

17. Promotivni proizvodi ovise o dostupnosti trajanja zaliha. Canon neće biti odgovoran za neuspjeh prodavača da ispune narudžbe promotivnih proizvoda, unutar promotivnog razdoblja.

18. Canon zadržava pravo poništiti, izmijeniti i/ili promijeniti ovu promotivnu ponudu u bilo kojem trenutku bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti, ali će uvijek nastojati minimalizirati učinak prema podnositelju zahtjeva, kako bi se izbjeglo nepotrebno razočaranje.

 

Zaštita osobnih podataka

 19. Canon CEE GmbH, Canon Europa N.V., registriran pri Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemska i Canon Europe Limited registriran u Ujedinjenom Kraljevstvu, pod registarskim brojem 4093977, s mjestom poslovanja na 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Ujedinjeno Kraljevstvo, su kontrolori podataka za potrebe primjenjivih zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka, u vezi s osobnim podacima dobivenim od bilo kojeg podnositelja zahtjeva, povezanim s ovom promotivnom ponudom. Kontrola i obrada osobnih podataka, bilo od strane Canona, bilo od koje od njegovih ovlaštenih trećih osoba, strogo je u skladu sa zakonima i propisima o potrebi zaštite privatnosti. Osobni podaci će se čuvati i obrađivati od strane ​​Canona ili njegovih ovlaštenih trećih strana, isključivo u svrhu vođenja ove promotivne ponude, osim ako nije drugačije dogovoreno. Ako podnositelji zahtjeva ne žele da njihovi kontaktni podaci budu korišteni u marketinške svrhe ili kako bi se omogućilo Canonu da ih kontaktira u budućnosti, vezano za  slične promotivne ponude, tad oni NE BI trebali označiti pripadajući okvir za pristanak („opt-in“), prilikom popunjavanja obrasca zahtjeva.

Osobe koje provjeravaju podatke mogu koristiti osobne podatke, kako bi komunicirali s podnositeljima zahtjeva te kako bi upravljali njihovim korisničkim odnosima, uključujući, ali ne ograničavajući se na slanje podnositeljima zahtjeva informacija o Canon proizvoda i uslugama putem izravnih poruka ili drugih načina komunikacije. Ovo pravo daje se kontrolorima podataka samo ako podnositelj zahtjeva da svoj pristanak da dobiva odgovarajuće poruke u online obrascu zahtjeva.

 

Pravo i nadležnost

 20. Ništa navedeno u ovom dokumentu ne ograničava vaša prava kao potrošača.  

21. U mjeri dopuštenoj zakonom, ova promotivna ponuda, ovi uvjeti i svi sporovi koji proizlaze iz ili u vezi s njima, biti će regulirani i tumačeni u skladu sa zakonima Austrije, te će biti predmet ne-isključive nadležnosti sudova u Beču.

Ako ste potrošač, možda ćete imati pravo pokrenuti sudski postupak na svom jeziku i svojim lokalnim sudovima. Lokalna organizacija koja brine za prava potrošača moći će vas savjetovati o vašim pravima. Ovi Opći uvjeti i odredbe ne ograničavaju zakonska prava.

 

 Organizator je Canon CEE GmbH, registriran u Oberlaaer Strasse 233, 1100 Beč, (u nastavku teksta spomenut kao “Canon”).

  1. Za odabrane Canon proizvode (“Proizvodi iz promotivne ponude”), detaljno navedene dolje, ova Promotivna ponuda fotoaparata nudi jednogodišnje članstvo u planu Adobe Creative Cloud za fotografiju i besplatan pristup online tečaju »Osnove portretne fotografije (Standardni dodatak) kupnjom jednog od proizvoda iz promotivne ponude fotoaparata. Jednogodišnje članstvo u planu Adobe Creative Cloud za fotografiju i besplatan pristup online tečaju fotografije dolazi u kombinaciji s proizvodima iz promotivne ponude bez dodatnih troškova.

Članstvo u Adobe planu Creative Cloud za fotografiju ovisno je o vašem stvaranju korisničkog profila pri Adobeu te prihvaćanju Općih uvjeta i odredbi koje se odnose na Adobe članstvo. Opći uvjeti i odredbe odnose se na ugovor koji sadržava uvjete prema kojima se članstvo pri Adobeu koristi.

Bestplatan pristup online tečaju fotografije »Osnove portretne fotografije« (Standardni dodatak) ovisi  o vašem stvaranju korisničkog profila pri Fotoshkola.net te prihvaćanju Općih uvjeta i odredbi koje se odnose na Fotoshkola.net članstvo. Opći uvjeti i odredbe odnose se na ugovor koji sadržava uvjete prema kojima se članstvo pri Fotoshkola.net koristi.

Adobe, Adobe logo, Creative cloud, Photoshop i Lightroom registrirani su zaštitni znakovi ili su zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Dobrodošli na Anigota.hr

PRIJAVITE SE

Zaboravili ste lozinku? Kliknite ovdje...

NISTE REGISTRIRANI?

Registrtirajte se i uživajte u svim prednostima on-line kupovine.

Registriraj se

Podaci za prijavu

 

 

Zahvaljujemo na Vašoj prijavi!

Proštovani , registracija na www.anigota.hr je uspješno završena.

U redu